התאמת אפשרויות פיתוח , מלון אבירים , עכו

תוכנית עכ/ מק/ מת8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התאמת אפשרויות פיתוח , מלון אבירים , עכו
מספר: עכ/ מק/ מת8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת אפשרות הפיתוח של בית המלון למימצאים ארכיאולוגיים , ולשמירת עקרון תכנוני של "חאן",

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18014חלק28-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בולחוף26/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008