התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי

תוכנית עח/ 55/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי
מספר: עח/ 55/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7897חלק12-18
7919חלק1, 3
7963חלק1-5, 19-21, 53, 656, 46, 51, 58
8375חלק5, 151, 4
8377חלק4-21, 25-2822-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1966תאריך פרסום: 22/12/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1324. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית21/05/1965