התאמת שטחים לצרכים שונים

תוכנית 6/ 03/ 113/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התאמת שטחים לצרכים שונים
מספר: 6/ 03/ 113/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) התאמת תחום מסילת ברזל והדרך הצמודה לה וגבול חלקה חקלאית מס' 8 למצב הקיים בפועל. ב) התאמת גבולות חלקת התעשיה (מס' 70) למצב הקיים בפועל. ג) התאמת תוואי תעלה (חלקה 55)למצב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
קיבוץ גת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34098חלק7-8, 17
34102חלק5-6, 11
34103חלק7
34104חלק2-3, 6, 10, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. שנה עברית: התשמב .