התאמת תוי כביש הגישה למציאות ושנוי יעוד השטחים

תוכנית עח/ 37/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התאמת תוי כביש הגישה למציאות ושנוי יעוד השטחים
מספר: עח/ 37/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת תוי כביש הגישה למציאות ושנוי יעוד השטחים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב

תיאור המיקום:
ישוב: אלישיב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8364חלק4427
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1966תאריך פרסום: 16/06/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1282. שנה עברית: התשכו .
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/1966
קבלת תכנית14/04/1965