התוויית דרך חדשה ושביל,חלוקת השטח למגרשי בניה,קביעת הוראות בניה.

תוכנית הצ/ 1141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התוויית דרך חדשה ושביל,חלוקת השטח למגרשי בניה,קביעת הוראות בניה.
מספר: הצ/ 1141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוויית דרך חדשה ושביל,חלוקת השטח למגרשי בניה,קביעת הוראות בניה וקביעת שטח לבניני ציבור וקביעת אחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק35-39, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .