התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6

תוכנית תמא/ 23/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6
מספר: תמא/ 23/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/02/2007תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1249. מס' ישיבה: 1249.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה04/02/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה05/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות04/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47905/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31528/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601421/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200601620/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72418/09/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601212/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600804/09/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200600901/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47404/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200601111/05/2006