התווית דרך גישה דרומית לנתיבות

תוכנית 7/ 02/ 328/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך גישה דרומית לנתיבות
מספר: 7/ 02/ 328/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה דרומית לנתיבות על ידי שינויים
ביעודי קרקע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
עזתה - נתיבות
גושים: 100279 - ארעי
גושים: 3 / 100280 (רשום) ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק
280003חלק2, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1998.
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4478. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. עמוד: 2718. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1997
קבלת תכנית09/12/1996