התווית דרך גישה לחלקה, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18393

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרך גישה לחלקה, כפר כנא
מספר: גנ/ 18393
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית גישה לחלקה

עיקרי ההוראות:
התווית דרך משולבת
שינוי יעוד ממגורים ומש.צ.פ לדרך משולבת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק5450
17398חלק14, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2238. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3829. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2009
קבלת תכנית26/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001315/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115210/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200903116/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה