התווית דרך גישה לשכונה דרומית מערבית בית שאן

תוכנית ג/ 12534

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרך גישה לשכונה דרומית מערבית בית שאן
מספר: ג/ 12534
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי ושצ"פ לדרך.
שינוי יעוד קרקע מדרך לאזור מבנה ציבור.
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ב' לדרך.
שינוי יעוד קרקע מדרך לשצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22893חלק21, 43-45, 78-79, 167, 177-178
23140חלק132-134
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 47שכונה דרום מערביתשינוי
תוכניתג/ 6995תכנית מתאר -בית שאןשינוי
תוכניתג/ 6363שכונת מסילות-בית שאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3748. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1726. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2001
קבלת תכנית21/05/2001