התווית דרך גישה מדרך איזורית 805 למגרשים והצעת חלוקה למגרשים, סכנין

תוכנית ג/ 11880

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרך גישה מדרך איזורית 805 למגרשים והצעת חלוקה למגרשים, סכנין
מספר: ג/ 11880
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לחלוקת מגרשים בחלקה מ' 30 גוש 19317 והתווית דרך גישה מדרך 805

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק3097
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2433. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 791. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית18/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201113/03/2002