התווית דרך גישה- נצרת

תוכנית ג/ 6889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך גישה- נצרת
מספר: ג/ 6889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה בגוש 16577 ובחלקי חלקות 10,5,4
ובגוש 17510 ובחלק מחלקה 19

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק4-5, 10
17510חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1429. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/1991
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1990
קבלת תכנית27/11/1989