התווית דרך גישה-יפיע:

תוכנית ג/ 14102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרך גישה-יפיע:
מספר: ג/ 14102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך מס' 82 לפי תכנית מאושרת ג/ 6082 ולפי חלוקה מאושרת.
שינוי יעוד ממגורים לדרך גישה מס' 82 לפי חלוקה מאושרת.
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק3, 6, 81
16882חלק43-44, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 871. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית21/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501825/07/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003