התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין

תוכנית ג/ 13072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין
מספר: ג/ 13072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערך הכבישים כביש מס' 13 .
חיבור שני קטעי כבישים ליד חלקה 32 בגוש 19271 כביש מס' 13 בהתאם לתכנית
ג/ 9623 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק29, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3361. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות26/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2507. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
קבלת תכנית03/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402826/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30529/05/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002