התווית דרך חדשה והרחבה דרך קיימת

תוכנית צש/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך חדשה והרחבה דרך קיימת
מספר: צש/ 141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה והרחבה דרך קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7795חלק1, 3, 5-6, 8-9, 11
7796חלק1-2, 4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1977תאריך פרסום: 26/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2336. עמוד: 1725. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1976תאריך פרסום: 21/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2263. עמוד: 81. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית21/10/1976