התווית דרך חדשה,ביטול שביל וחלוקת מגרשים

תוכנית עח/ 66/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך חדשה,ביטול שביל וחלוקת מגרשים
מספר: עח/ 66/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה,ביטול שביל וחלוקת מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
פרדס חסכון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7753חלק2-3, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1966תאריך פרסום: 22/12/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1324. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית10/08/1965