התווית דרך מס' 12

תוכנית 3225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית דרך מס' 12
מספר: 3225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרך חדשה.
ב. קביעת שטח לדרך ו / או עיצוב נוף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
מזרחית לדרך רמאללה, שטח בין קואורדינטות אורך
136400-136200 רוחב 172850-171650
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30543חלק9, 172-5, 10-12, 16, 21, 24-25
30548חלק333-7, 9, 17-18, 20-26, 32, 34
30613חלק84
30614חלק128, 131, 207, 216-219, 225
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2601. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1983תאריך פרסום: 30/09/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2964. עמוד: 74. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית10/04/1983