התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים קיימות ושבילים קיימים.

תוכנית הצ/ 20/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים קיימות ושבילים קיימים.
מספר: הצ/ 20/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים קיימות ושבילים קיימים. ב. קביעת איזור לבניני משק ושטחים פרטיים פתוחים. ג. שינויים בחלוקה. ד. קביעת שטח ציבורי פתוח (נחל מוסדר).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7669חלק21-22
7670חלק9
7680חלק37, 41, 44-45
7681חלק29-30, 32, 36
7739חלק23-24, 31
7740חלק10-11, 14-15, 20-25, 27, 33-34, 37-38, 40-46, 48
7745חלק5, 8-10, 30, 36-38, 42-44, 46-53, 55-59
7746חלק75, 81, 89
7747חלק29-30, 32, 35-36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1966תאריך פרסום: 09/06/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1281. שנה עברית: התשכו .