התווית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים ושצ"פ,קביעת שטח לשב"צ וחזית מסחרית

תוכנית הצ/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התווית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים ושצ"פ,קביעת שטח לשב"צ וחזית מסחרית
מספר: הצ/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים ושצ"פ,קביעת שטח לשב"צ וחזית מסחרית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק1, 4, 12-52, 55-65, 90, 214, 263, 296, 311-312, 314, 316, 318-320, 322-323, 325-326, 329-340, 342-354
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1971תאריך פרסום: 19/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1747. שנה עברית: התשלא .