התווית המשך דרך חוצה מגרש 2000 אזור תעשיה קרית - גת

תוכנית 9/ 03/ 104/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית המשך דרך חוצה מגרש 2000 אזור תעשיה קרית - גת
מספר: 9/ 03/ 104/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות המשך דרך תוך חצית מגרש 2000 וחלוקת יתרת
שיטחו לשני מגרשים המיועדים לתעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת

תיאור המיקום:
ישוב: קרית גת
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1837חלק12-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
קבלת תכנית06/08/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006