התווית והרחבת דרכים רח' ממליא.

תוכנית 882

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית והרחבת דרכים רח' ממליא.
מספר: 882
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30025חלק
30026חלק1-2, 22
30027חלק90, 136, 148
30028חלק13-14
30036חלק46, 58-60, 67-69, 95, 107-109, 149
30037חלק60, 128, 130
30038חלק154-155
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1959תאריך פרסום: 29/10/1959. מס' ילקוט פרסומים: 711. עמוד: 155. שנה עברית: התשך .
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/1959
פרסום להפקדה ברשומות07/05/1959תאריך פרסום: 07/05/1959. מס' ילקוט פרסומים: 669. עמוד: 1217. שנה עברית: התשיט .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1958
קבלת תכנית19/05/1958