התווית כביש המחבר את שדרות הרצל עם רחוב עזה

תוכנית 1078

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התווית כביש המחבר את שדרות הרצל עם רחוב עזה
מספר: 1078
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםעזה, שד הרצל

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30163חלק8-10, 21-22, 44, 82
30164חלק29-33, 36-39, 42-44, 152
30182חלק1
30183חלק71, 73-74, 89, 91, 101
30184חלק87-88
30338חלק10, 14-15, 22, 24-25, 27-28, 30-32, 54
30339חלק2, 89-91, 108-110, 113
30340חלק1-4, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1964תאריך פרסום: 04/06/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1096. עמוד: 1656. שנה עברית: התשכד .
פרסום להפקדה ברשומות27/06/1963תאריך פרסום: 27/06/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1018. שנה עברית: התשכג .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1963
קבלת תכנית27/12/1962