התויית דרך גישה באזור תעשיה

תוכנית ג/ 11774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התויית דרך גישה באזור תעשיה
מספר: ג/ 11774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת גישה למגרש מס' 53.
ב. היתר לשימוש של "מלאכה ותעשיה" במגרשים 74, 58, 57, אשר שטח
כל אחד מהם קטן במקצת מהשטח המינימלי המותר לשימוש זה, בהתאם
למצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק5357-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/10/2000
קבלת תכנית07/03/2000