התוית דרך גישה וחלוקה למגרשים

תוכנית ג/ 11657

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התוית דרך גישה וחלוקה למגרשים
מספר: ג/ 11657
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת מגרש לבית מגורים (חלק מחלקה 20 בגוש 10474).
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית.
ג. חלוקה למגרשים עפ"י התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק5, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/03/2000
קבלת תכנית16/01/2000