התוית דרך חדשה וביטול דרך(שינוי תוואי)

תוכנית צש/ 80/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התוית דרך חדשה וביטול דרך(שינוי תוואי)
מספר: צש/ 80/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוית דרך חדשה וביטול דרך(שינוי תוואי)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
מועצה איזורית הדר-השרון
מועצה מקומית תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7746חלק24
7785חלק130-131, 139143
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2177. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1979
פרסום להפקדה ברשומות11/01/1979תאריך פרסום: 11/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2504. עמוד: 722. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית12/10/1978
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית