התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'

תוכנית 3/ 03/ 102/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התחדשות אורבנית, פיני בינוי ברחוב הדקל - רובע א'
מספר: 3/ 03/ 102/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית ע"י פינוי 9 בנייני מגורים ישנים והקמת 5 מבנים רבי קומות במסגרת "פינוי-בינוי"

עיקרי ההוראות:
*שינוי יעוד מ-מגורים ג' למגורים ד'
*קביעת שימושים מותרים
*קביעת הוראות בניה:
- תוספת יחידות דיור במסגרת פינוי-בינוי מ- 150 יח"ד ל ? 675 יח"ד עפ"י יחס של 1:4.5
- קביעת מרווחי בניה
- שינוי גובה בנינים מ- 3 ו-4 קומות ל- 3 עד 4 מרתפי חניה, קומת כניסה בגובה כפול, 29 קומות מגורים ומתקנים טכניים על הגג. סה"כ 32 קומות + 3 עד 4 קומות תת-קרקעיות.
- הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדריכלי
*הרחבה והארכת דרך מאושרת
*קביעת השלבים וההתניות לביצוע
*קביעת הנחיות סביבתיות
*איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
*שינוי בחלוקת שטחים ציבוריים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 165/950; 165/300
קואורדינטה Y 634/800; 635/000

המתחם הממוקם בגבול הדרום-מערבי של רובע א'. רח' הדקל ושכונת "חברת החשמל" מצפון, שד' משה דיין לכל אורך הדרום, רח' רוגוזין במזרח, מגרשים שונים וחוף לידו ממערב.
רובע א', רח'הדקל
מספר בית 3,5,7,9,11,13,15,17 ,1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק143
2076חלק175
2088חלק2, 34-41, 68-69, 7279, 81, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 102/ 74מגרש 34 רובע א'שינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 62הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,כפיפות
תוכנית3/ 03/ 102/ 27קביעת אזורים חדשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות12/11/2012
הוגשו התנגדויות26/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2309. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2009
קבלת תכנית01/10/2009