התחדשות מתחם החשמונאים - פרדס חנה

תוכנית ש/ 1028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התחדשות מתחם החשמונאים - פרדס חנה
מספר: ש/ 1028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- התחדשות ושיפור שכונת מתחם החשמונאים בפרדס חנה.
- איתור מגרשים נוספים לבניה למגורים צמודי קרקע,
בתוך המרקם הקיים.
- הגדלת צפיפות המגורים המותרת בשכונה ביחס לתכניות
התקפות עד כה.
- הגדלת שטחי הבניה המותרים בהתאם להגדלת הצפיפות.
- קביעת הוראות בניה והנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי,
והנחיות תנועה וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור

תיאור המיקום:
פרדס חנה - מתחם החשמונאים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10103חלק89, 199, 331
10122חלק68-87, 90-100, 111, 113, 126, 152-154, 165, 172, 179, 200101, 180, 183, 191, 199, 301, 306
10123חלק227-296, 298-300, 305-315, 321-357, 376-377, 382, 384, 410-418, 435-43713, 15-17, 61, 209, 221, 378-380, 383, 419, 431, 434
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2398. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 341. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה01/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2002
קבלת תכנית22/03/2002
פרסום הכנת תכנית ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1723. שנה עברית: התשסב .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית23/01/2002