התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח

תוכנית רצ/ 1/ 7/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח
מספר: רצ/ 1/ 7/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רחוב רוקח ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ג', שטח למוסד ושטח ציבורי פתוח
לאזור מגורים מיוחד ושטח ציבורי פתוח.
ב. ביטול רחוב ישראל רוקח והפיכתו לשטח ציבורי פתוח.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה לייעודי קרקע כמפורט בטבלת
מצב מוצע שלהלן.
ד. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה ללא הסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןרוקח

תיאור המיקום:
רוקח, ראשון-לציון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3936חלק80-81, 139, 181, 183-184, 192-204, 206-209, 218-222, 234233
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 7ראשון לציוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3423. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4209. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/11/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/10/2002
פרסום קביעת תנאים ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 220. שנה עברית: התשסב .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים05/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית05/10/2001
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7812/07/2001
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3286. שנה עברית: התשסא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית17/01/2001