התחדשות עירונית שכונה א' מזרח - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התחדשות עירונית שכונה א' מזרח - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפינוי ובינוי שכונת מגורים
ע''י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
ללא הסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38016חלק23
38023חלק17-47, 49, 54-60, 62-69, 75-78, 81-8279-80
38025חלק20-23, 30-33, 38-41, 149, 152-155, 173-174171, 177
38056חלק
38074חלק102
38129חלק4-81, 89-91, 93, 95, 97, 99, 10185
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 66שינוי לתכנית מפורטת - דרך הנשיאים צומת אלי כהןשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 57יעוד מגרש לבניני ציבור "מקוה" שכונה א' סמטת שבזישינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 67שינוי לתכנית מפורטת - קטע מאזור רח' ויצמן שכ' א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 53/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - מרכז נתיב השביםשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 63שינוי לתכנית מפורטת - שכונה א' - רח' סמאטסשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 73הסדרת אזור לבנייני ציבור (בית כנסת ומקלטים)שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 64שינוי לתכנית מפורטת - שכ' א' - רח' שפיראשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 72בניית מבנה מסחרי והרחבת דרך ברח' מונטיפיורי עבור חניה - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 17שכונה א'-אזור מגוריםשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 24שכונה א'-מג' 124-131,125-136שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 32שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 45שכונה א'-מגורים ושצ"פשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 50שכ' א'-בניני ציבורשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית14/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007