התחדשות עירונית - שכונה ב' - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התחדשות עירונית - שכונה ב' - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית,
הקמת אזור מגחורים מיוחד, שטחים ציבוריים ומסחרייים,
ע"י שינויים ביעודי קרקע, הוספת יחידות דיור,
איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים
וקביעת הנחיות, הוראות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38020חלק3, 6
38057חלק7, 19, 211, 22-23, 34
38070חלק1, 6-8, 25, 32-34, 75, 83, 85, 10577
38071חלק37-100, 106-114, 116-124, 129-130, 133, 136, 138-152, 155, 158-159, 163, 171, 174-176, 179, 182
38074חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 16שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 17שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי שכונה ב' רחוב מנדלסוןשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 21שינוי לתכנית מפורטת - בית כנסת "אהל יעקב" שכ' ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 22שינוי בזכויות בניה,שכונה ב',רח' בצלאל מס'19שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 29בית ספר "נתיבות יורם" ברחוב בצלאלשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 137רחוב יהודה הלוי - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 10באר שבע, שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 12שכונה ב'-מגורים מיוחדשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 14באר שבע, שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 15שכונה ב' רח' איינשטייןשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 4שכ' ב' -מגבלות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 6שכ' ב'-שיכון ציבורישינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 7שכ' ב'-הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 9באר שבע, שכונה ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2007
קבלת תכנית29/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007