התחדשות עירונית, עיבוי מתחם ביאליק, טירת כרמל.

תוכנית מכ/ 735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התחדשות עירונית, עיבוי מתחם ביאליק, טירת כרמל.
מספר: מכ/ 735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר תוספת לבנייני המגורים הקיימים במטרה לאפשר התחדשות עירונית ועיבוי האזור, תוך:
הגדלת 372 יחידות דיור קיימות ותוספת של 446 יחידות דיור חדשות, בתחומי
מגרשי המגורים הקיימים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור מגורים ג' מיוחד לאיזור מגורים ג'1, ג'2, ג'3, ד'1, ד'2.
- שינוי יעוד מאזור מגורים ב' מיוחד ו- ג' מיוחד לדרך מוצעת.
- שינוי יעוד ממגורים ג' מיוחד לשפ"פ.
- שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשצ"פ.
- שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטחים ציבוריים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
- שינוי יעוד מאזור מגורים ב' מיוחד למבנים ומוסדות ציבור לדת (הסדרת מצב
קיים).
- שינוי יעוד משצ"פ לדרך מוצעת.
- קביעת השימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
- קביעת זכויות בניה והוראות בניה: קביעת הצפיפות, מרווחי הבניה, גובה הבניינים, שטחי הבניה המותרים, ומתן הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הוראות לפיתוח בשטחים הכלולים בתכנית, כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.
- קביעת הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלטירת כרמלטירת כרמל

תיאור המיקום:
שכונת ביאליק
בסמוך לכניסה הצפון מערבית לעיר, מדרום לרחובות מוצקין ולח"י,
מדרום לרח' ביאליק, ומצפון לרח' אצ"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10674חלק96, 117, 132, 146123, 129, 158
10675חלק2-21, 29-33, 35-41, 43, 45-46, 48, 5027, 42, 44, 49
10723חלק1-9, 12, 39
10725חלק101, 103, 107, 11157-58, 61, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 109, 113
12669חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4588. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית16/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3903. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2007
קבלת תכנית22/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200801616/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200700521/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה