התייעצות עפ"י סעיף 195 לחניה תת קרקעית בתחום שצ"פ

נושא 301/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: התייעצות עפ"י סעיף 195 לחניה תת קרקעית בתחום שצ"פ
מספר: 301/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשור הסכם חכירת זכויות תת קרקעיות בין עירית ת"א לבין שיכון ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6146חלק307, 315
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5408/01/2007