התכנית כוללת את תכנית בר / 164 עפ"י החלטת ישיבה.

תוכנית בר/ 164/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התכנית כוללת את תכנית בר / 164 עפ"י החלטת ישיבה.
מספר: בר/ 164/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מתאר לישוב גבתון.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. התווית דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתון

תיאור המיקום:
ישוב: גבתון
כפר גבתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק2, 5-175, 180, 185-188
3679חלק37-38, 43-4615, 50-51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/1998
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה25/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1998תאריך פרסום: 24/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4621. עמוד: 2587. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1995
קבלת תכנית13/06/1984