התליית תכניות תכנון עיר לאורך שד' אבא חושי

תוכנית חפ/ 1219/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התליית תכניות תכנון עיר לאורך שד' אבא חושי
מספר: חפ/ 1219/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתלות עד ל-15.11.72 את התכניות המאושרות החלות על
החלקות הכלולות בה כדי לתת שהות להכנת תכנית
לבינוי מרוכז לאורך דרך אבא חושי וגישה לבנינים
ע"י דרכי שרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
לאורך שד' אבא חושי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10799חלק32-33, 35-36, 39, 41, 43-44, 46-49, 62-65, 68-6973, 75, 77
10800חלק2-5, 9-10, 24-32, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59-62, 66-71, 143-146140
12260חלק1, 3, 11-14, 31-33, 3749-50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1061. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/1972תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1972.
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1972תאריך פרסום: 25/05/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1825. עמוד: 1696. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1972
קבלת תכנית15/02/1972
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005