התליית תכנית, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים שונים ופרוט הזכויות בהם.

תוכנית כס/ 1/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התליית תכנית, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים שונים ופרוט הזכויות בהם.
מספר: כס/ 1/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
צפון כפר-סבא: מרח' בן-יהודה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6431חלק8, 46, 52, 241-242, 396
6432חלק2-5, 7-8, 24, 29-31, 36-37, 39-4041-42
7595חלק7, 11, 15, 37, 40-42, 45-64, 66, 68-73, 147-149, 151-153, 15538
7598חלק44, 49, 55-57, 62-66, 72-79, 83-8743, 53-54, 61, 70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2504. שנה עברית: התשסג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים11/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית29/01/2003
החלטה בדיון בביטול הפקדה29/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300229/01/2003