התנגדויות לתוספת בניה בקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51853

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדויות לתוספת בניה בקומה א'
מספר: תא/ 04/ 51853
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדויות לתוספת בניה בקומה א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפותוספתא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק301
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405720/07/2004