התנגדות אישור לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 013/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות אישור לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח
מספר: 013/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19383חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701106/03/2007