התנגדות הועדה המקומית להחלטת שמאי מכריע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אק/ 02/ 6093

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: התנגדות הועדה המקומית להחלטת שמאי מכריע
מספר: אק/ 02/ 6093
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת שמאי מכריע על ידי הועדה המקומית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1942חלק134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/05/2003