התנגדות לאיחוד וחלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 007/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: התנגדות לאיחוד וחלוקה
מספר: 007/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לאיחוד וחלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילחזון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801718/03/2008