התנגדות לאישור חורג ממסחר לשוק עירוני

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים את/ 07/ 6071

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לאישור חורג ממסחר לשוק עירוני
מספר: את/ 07/ 6071
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לאישור חורג ממסחר לשוק עירוני

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40041חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/12/2007