התנגדות לאישור תכנית ש/מק/ 1343

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 09/ 026/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לאישור תכנית ש/מק/ 1343
מספר: 09/ 026/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11276חלק37
11321חלק23, 32, 42-43, 47-49, 134, 147, 277
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200902621/05/2009