התנגדות לאישור תכנית 2746 ג'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 03/ 5364

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לאישור תכנית 2746 ג'
מספר: תא/ 03/ 5364
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לאישור תכנית 2746 ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהקריה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306829/09/2003