התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 06/ 5118

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף
מספר: תא/ 06/ 5118
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקיציס יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק746-747
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מק/ 3593"הרחבת שטח בית פרנקפורט"ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604519/06/2006