התנגדות לבניה על קו 0

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 08/ 6029

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לבניה על קו 0
מספר: שמ/ 08/ 6029
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לבניה על קו 0

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבכפר מימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
836חלק
839חלק
840חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200800815/05/2008