התנגדות לבניית בית קיים + הריסת מחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים גז/ 08/ 292/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לבניית בית קיים + הריסת מחסן
מספר: גז/ 08/ 292/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכפר ביל"ו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3795חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200809110/11/2008