התנגדות לבניית חניות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 180/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לבניית חניות
מספר: 180/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/08/2006