התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 07/ 209/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
מספר: מי/ 07/ 209/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובהצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29960חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200704520/11/2007