התנגדות לבנין מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 238/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לבנין מגורים
מספר: 238/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לבניין מוצע למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19411חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704614/11/2007