התנגדות להגדל סלון + כביש גישה וחניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 249/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להגדל סלון + כביש גישה וחניה
מספר: 249/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להגדלת סלון + כביש גישה וחניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתמצפה האגם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13703חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800326/12/2007