התנגדות להזזת בניין ותוספת 12 יח"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5014

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להזזת בניין ותוספת 12 יח"ד
מספר: תא/ 04/ 5014
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להזזת בנין ותוספת 12 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופלוגות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק175
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401002/02/2004