התנגדות להיתר בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 003/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות להיתר בנייה
מספר: 003/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות להיתר בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבועיינה-נוג'יידאתבועיינה-נוג'יידאת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17541חלק97